Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στηρίζουν την απασχόληση


Τα στοιχεία πάντως δείχνουν ότι η μικρή αύξηση της απασχόλησης τα τελευταία χρόνια κατά 1,4% οφείλεται ως επί το πλείστον στις προσλήψεις των ΜμΕ που έχουν επιβιώσει της κρίσης
Κινητήριος μοχλός της μικρής ανάκαμψης που καταγράφεται στην επιχειρηματικότητα και την απασχόληση την τελευταία διετία αναδεικνύονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, η οποία διαπιστώνει ότι ειδικά οι εξαγωγικές και καινοτόμες εταιρείες πρωτοστατούν στις νέες προσλήψεις ενώ ένας σημαντικός αριθμός μικρομεσαίων βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής για την ανάκαμψη της ζήτησης ώστε να αυξήσουν περαιτέρω το προσωπικό τους.Από την ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας προκύπτει ότι, σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις οι οποίες υπερασπίζονται τη μεγαλύτερη ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις, οι μικρότερες, σε ποσοστό 92%, θεωρούν ότι η περαιτέρω απελευθέρωση δεν θα οδηγήσει σε ενίσχυση της απασχόλησης.Αντιθέτως, για το 51% των μικρομεσαίων επιχειρηματιών προϋπόθεση για τη μείωση της ανεργίας είναι να υπάρξουν πολιτικές τόνωσης της ζήτησης, ενώ το 25% θεωρεί πως το κλειδί που θα ξεκλειδώσει τη δυναμική της αγοράς εργασίας είναι να προχωρήσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις υποδομές, το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς και το θεσμικό περιβάλλον.Παρ’ όλα αυτά, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι όλες οι επιχειρήσεις θα σπεύσουν, λιγότερο ή περισσότερο, να εκμεταλλευτούν την πίεση που ασκείται στον βασικό μισθό και την εντατικοποίηση των ελαστικών μορφών εργασίας ώστε να περιορίσουν το μισθολογικό τους κόστος, το οποίο ανεβαίνει ταχύτερα από τις πωλήσεις τους, χωρίς να απολύσουν το προσωπικό που προσέλαβαν τα προηγούμενα χρόνια.Τα στοιχεία πάντως δείχνουν ότι η μικρή αύξηση της απασχόλησης τα τελευταία χρόνια κατά 1,4% οφείλεται ως επί το πλείστον στις προσλήψεις των ΜμΕ που έχουν επιβιώσει της κρίσης και ειδικά στην αύξηση προσωπικού από τις εξωστρεφείς και καινοτόμες εταιρείες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πλέον τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις.Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα, σε δείγμα 1.200 επιχειρήσεων η μέση απασχόληση ανά εταιρεία αυξήθηκε κατά 3% την περίοδο 2012-2015 και κατά 7% σε όρους μισθωτής απασχόλησης, ενώ ειδικότερα για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις η μέση μισθωτή απασχόληση αυξήθηκε κατά 25% την τελευταία τριετία.Οι μισές από τις επιχειρήσεις με αυτά τα δυναμικά χαρακτηριστικά δηλώνουν πρόθυμες να αυξήσουν και κατά το 2017 τις θέσεις απασχόλησης έναντι 14% των παραδοσιακών μικρομεσαίων εταιρειών, ωστόσο ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι ότι δεν βρίσκουν εξειδικευμένο προσωπικό για να προσλάβουν, καθώς δύο στις τρεις επιχειρήσεις διαπιστώνουν «έλλειμμα δεξιοτήτων».Ιεραρχώντας τις αδυναμίες του προσωπικού τους, οι επιχειρήσεις εντοπίζουν ως βασικότερη το επίπεδο ψηφιακής εκπαίδευσης (29% των ΜμΕ), ακολουθούμενη από τις εξειδικευμένες γνώσεις (27% των ΜμΕ) και τις ικανότητες πωλήσεων (20% των ΜμΕ).Συνολικά η ανοδική τάση της απασχόλησης εκτιμάται πάντως ότι θα διατηρηθεί και θα ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια όσο η κατάσταση στην οικονομία θα βελτιώνεται.«Η πορεία ανάκαμψης της απασχόλησης αναμένεται να συνεχιστεί στο μέλλον, καθώς οι θετικές προοπτικές βελτιώνονται διαχρονικά και υπερτερούν πλέον των αρνητικών εκτιμήσεων.»Συγκεκριμένα, το 18% του τομέα προσδοκά αύξηση της απασχόλησης το επόμενο εξάμηνο (από μόλις 8% το 2012), έναντι μόλις 11% που αναμένει μείωση απασχόλησης (από 30% το 2012)», αναφέρεται στη μελέτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου