Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

Μπαίνει τέλος στις τουριστικές βίζες των εργατών γης από Τρίτες χώρες

Με τη διαδικασία που ακολουθείται για τους µετακλητούς εργάτες γης από χώρες της ΕΕ (για παράδειγµα Βουλγαρία) θα µπορούν οι αγρότες-εργοδότες να φέρουν στην Ελλάδα, για να απασχολήσουν στα χωράφια εργάτες γης από Τρίτες χώρες.

Δεν θα µπαίνουν στην χώρα µας µε τουριστική βίζα και έτσι το κράτος δεν θα χάνει έσοδα, οι αγρότες δεν θα κινδυνεύουν µε πρόστιµα και οι ίδιοι δεν θα είναι ανασφάλιστοι.

Το αρµόδιο υπουργείο Εργασίας, λένε οι πληροφορίες, εξουσιοδοτήθηκε να ετοιµάσει και να υπογράψει Απόφαση, βάσει της οποίας αγρεργάτες από τρίτες χώρες (π.χ. Αίγυπτος, Σκόπια, Αλβανία κ.λπ.) θα µπορούν να έρχονται στην Ελλάδα, όπως και οι µετακλητοί.

∆εν θα µπαίνουν δηλαδή στην χώρα µας µε τουριστική βίζα διάρκειας 100 ηµερών και χωρίς δικαίωµα εργασίας, όπως γινόταν µέχρι σήµερα, µε αποτέλεσµα, το κράτος να χάνει έσοδα, οι αγρότες να κινδυνεύουν µε πρόστιµα και οι ίδιοι να είναι επί της ουσίας ανασφάλιστοι. Για να µπορεί βέβαια ο εργάτης να µπει στην Ελλάδα κατ΄ αυτόν τον τρόπο, ο ενδιαφερόµενος αγρότης, καλείται να υποβάλλει σχετική αίτηση στην οικεία αποκεντρωµένη διοίκηση.

Όπως αναφέρει µιλώντας στην Agrenda ο βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σηφάκης, που συµµετείχε σε συσκέψεις στο αρµόδιο υπουργείο, «µετά την διαδικασία της µετάκλησης, που θα γίνεται πλέον χωρίς προκαταβολή ασφαλιστικών εισφορών και µε κόστος παραβόλου 50 ευρώ ανά εργάτη γης, κάθε αγροτική εκµετάλλευση θα εκδίδει ένα βιβλίο απασχόλησης θεωρηµένο από τον ΕΦΚΑ».

Στο βιβλίο αυτό που θα πρέπει να υποβάλλεται στην ∆ΑΟΚ, ο αγρότης θα καταγράφει τον αριθµό των εργατών που απασχολεί ανά ηµέρα, ώστε να είναι καλυµµένος σε οποιονδήποτε έλεγχο για ανασφάλιστη εργασία.

Σηµειωτέον πως στο πρώτο δεκαήµερο του επόµενου µήνα, ο αγρότης-εργοδότης θα υποχρεούται να υποβάλλει συγκεντρωτικά απολογισµό απασχόλησης του προηγούµενου µήνα (ΑΠ∆) και µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα, να καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό της εισφοράς βάσει του 4387/2016. Έτσι, η δαπάνη αµοιβής των εργατών, θα µπορεί να δηλώνεται κατά τρόπο απολύτως νόµιµο στα έξοδα του αγρότη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου